Wibor2024-03-03T12:04:38+00:00

WIBOR

PROWADZENIE SPRAW

z zakresu usunięcia WIBOR

 

Kancelaria Michała Sierugi jako jedna z pierwszych w Polsce prowadzi sprawy z zakresu usunięcia WIBOR z umów kredytowych. Posiadając wieloletnie doświadczenie w przedmiocie spraw frankowych (unieważnienia kredytów frankowych) – podjęliśmy również starania o podobne działania w zakresie podważania zapisów umów kredytów zaopatrzonych w WIBOR.

Usunięcie WIBOR ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej kredytobiorcy. Pozwala nie tylko na znaczne zmniejszenie raty kredytu (na skutek braku zależności wymiaru płatności rat od zmiennego czynnika WIBOR), ale również powstanie nadpłaty względem banku.

Sprawy z zakresu usunięcia wskaźnika WIBOR polegają na usunięciu wadliwych zapisów umowy, bez stwierdzenia jej nieważności (jak w przypadku kredytów frankowych w sprawach frankowych). Dotyczy to zarówno umów kredytowych w trakcie spłaty, jak i takich, które zostały już spłacone. W takim wypadku roszczenie dotyczy zwrotu przez bank nadpłaty, wynikającej z nienależnie naliczonych środków z tytułu wskaźnika WIBOR.

W ramach sprawy o usuniecie WIBOR nasze działania sprowadzają się m.in. do złożenia pozwu o zapłatę oraz wniosku o zabezpieczenie. W ramach spraw wiborowych możliwe jest bowiem wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania sprawy, co oczywiście ma istotne znaczenie dla  bieżącej sytuacji finansowej klienta.

Podstawą kwestionowania zapisów w umowach kredytowych wyrażonych w walucie polskiej jest przekonanie, iż zasady przeliczania należności, opartych na wskaźniku WIBOR, mają charakter nietransparentny. Podobnie jak w przypadku spraw frankowych – banki mają wpływu na ustalenie wysokości wskaźnika, co ponownie uzależnia konsumentów (i płaconych przez nich rat) od wyłącznej decyzji banków.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy bezpłatną analizę treści umowy pod kątem wadliwości zapisów ze wskaźnikiem WIBOR. Celem zbadania podstaw złożenia pozwu oraz zapoznania się z ofertą kancelarii – zapraszamy do kontaktu. KONTAKT

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z większą ilością informacji dot. spraw wiborowych, usunięcia WIBOR czy kancelarii zajmujących się sprawami WIBOR (#kancelariawibor) – zapraszam do lektury co tygodniowego cyklu artykułów, publikowanych na profilu adw. Michała Sierugi na stronie LinkedIn. Przykładowe artykuły dotyczyły:

Czym jest WIBOR – www.linkedin.com/pulse/iii-czym-jest-wibor-michal-sieruga

Dlaczego zapisy WIBOR są wadliwe – www.linkedin.com/pulse/v-dlaczego-zapisy-dot-wibor-s%25C4%2585-wadliwe-michal-sieruga

Przebieg sprawy o usunięcie WIBOR cz. I- www.linkedin.com/pulse/viii-przebieg-sprawy-frankowej-oraz-o-usuni%25C4%2599cie-wibor-michal-sieruga

Przebieg sprawy o usunięcie WIBOR cz. II- www.linkedin.com/pulse/ix-przebieg-sprawy-frankowej-oraz-o-usuni%25C4%2599cie-wibor-cz%25C4%2599%25C5%259B%25C4%2587-sieruga

Odsetki w sprawie wiborowej – www.linkedin.com/pulse/xi-odsetki-w-sprawie-frankowej-wiborowej-oraz-prawo-michal-sieruga

Przełomowe postanowienie ws. zabezpieczenia WIBOR – www.linkedin.com/pulse/xxiv-prze%25C5%2582omowe-postanowienie-ws-zabezpieczenia-w-sprawie-sieruga

KONTAKT

Skontaktuj się z Nami 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sieruga

Jak dojechać:

Dane kontaktowe:

Formularz kontaktowy:

BLOG

Przejdź do góry