Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy pod sygn. WA1M/GUp/44/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. otwarta została upadłość Getin Noble Banku S.A. Warto już teraz pomyśleć o zgłoszeniu wierzytelności, aby później nie narazić się na nieprzyjemności, w tym wydatek ponad 1000 zł.

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Bank – dla wierzycieli (w tym kredytobiorców w sprawach frankowych) otworzył się termin do zgłoszenia wierzytelności. Termin zgłoszenia wierzytelności ws. Getin Noble Bank przypada na dzień 19 sierpnia 2023 r. Jako, że termin ten wypada w sobotę – wierzytelności w praktyce można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie – syndyka Marcina Mirosława Kubiczek (numer licencji 244) ul. Działkowa 8, 41 – 506 Chorzów. Syndyk stał się osobą do prowadzenia spraw upadłego banku.

Wierzytelności względem Getin Noble Bank należy jednak zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem portalu KRZ – Krajowego rejestru Zadłużonych. W tym celu należy założyć profil w portalu (np. za pośrednictwem profilu zaufanego) oraz przygotować niezbędne do zgłoszenia dokumenty.

Do zgłoszenia przydatne będą m.in. umowa kredytu, wyliczenie wpłat (w PLN oraz CHF) oraz oświadczenie w przedmiocie potrącenia. Do tego załączyć można również inne dokumenty np. oświadczenie w przedmiocie nieważności czy pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa profesjonalny pełnomocnik.

Jeśli kredyt zaciągnięty został przez dwie osoby to pomimo, że zgłoszenie dotyczy jednej wierzytelności – zgłoszeń powinna dokonać każda z osób z osobna. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na sposób dokonania wyliczeń wierzytelności. Sama wierzytelność może być bowiem podzielona (np. jeśli kredytobiorcy wzięli rozwód lub zawarli intercyzę) lub nie. Wartość zawarta w tych dwóch zgłoszeniach może się zatem różnić.

W przypadku problemów ze zgłoszeniem wniosku, w tym w zakresie oznaczenia wierzytelności, oświadczenia o potrąceniu etc. – warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

M.S.
=