Nieustannie rosnące ceny nieruchomości przełożyły się na trudności w znalezieniu pierwszego mieszkania przez osoby młode. Jako że jest to jeden z czynników pogłębiających niż demograficzny, Rada Ministrów skorzystała ze swojej inicjatywy ustawodawczej. Zgłoszona w ten sposób ustawa została zatwierdzona przez parlament i dzięki niej już dziś działa program kredytów preferencyjnych dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie.

Kto może skorzystać z kredytu 2%?
Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45. roku życia. Jeśli jednak kredyt ma być udzielony dla pary, która ma przynajmniej jedno wspólne dziecko lub dla małżeństwa, próg wieku musi spełnić przynajmniej jeden z partnerów lub małżonków.

O kredyt nie mogą ubiegać się osoby będące właścicielami nieruchomości, niezależnie od tego czy jest to rzecz zakupiona czy odziedziczona. Ponadto, z programu wyłącza fakt bycia stroną umowy dotyczącej innego kredytu hipotecznego na przestrzeni ostatnich trzech lat.

W jakiej wysokości udzielany jest kredyt?
Jeśli bank pozytywnie oceni zdolność kredytową osoby zainteresowanej możliwa jest wypłata środków w kwocie odgórnie wskazanej przez Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W przypadku singla wynosi ona 500 tys. zł, rodzic z co najmniej jednym dzieckiem będzie mógł otrzymać maksymalnie 600 tys. zł i na takie same wsparcie może liczyć małżeństwo niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. Dodatkowo kwota wkładu własnego nie może przekroczyć wartości 200.000 zł, co właśnie wyznacza limit wartości lokalu planowanego do zakupu na cenę 800.000 zł.

Na co mogą być wykorzystane środki?
Środki pozyskane z rządowego programu mogą zostać wykorzystane na:
I Zakup mieszkania na rynku pierwotnym, a zatem nowej nieruchomości;
II Zakup mieszkania na rynku wtórnym, zatem nieruchomości wcześniej używanej;
III Zakup gruntu pod budowę domu, na przykład działki pod miastem;
IV Budowę domu wraz z wykończeniem.

Pozostałe zasady
Ustawa regulująca zasady udzielania kredytu pełna jest nieintuicyjnych przepisów, w których gąszczu łatwo jest się pogubić. Przykładem tego jest chociażby wymóg, by w okresie 10 lat od otrzymania kredytu nie wynajmować ani nie użyczać swojej nieruchomości. O ile pierwszy warunek jest zasadny, tak drugi trudno jest zrozumieć. Dopłaty do kredytu zakończy także zakup nowej, innej nieruchomości.

Przed zaciągnięciem kredytu warto jest szczegółowo przeanalizować jego warunki, pomocna może okazać się przy tym porada profesjonalnego prawnika.

M.Z.