Aspekty prawne opieki nad osobą chorą na chorobę Alzheimera

Żaden akt normatywny w prawie polskim nie reguluje kompleksowo zagadnień [...]