Prawne aspekty małżeństwa

Gdy w chwili zaręczyn wybrzmiewa upragnione „tak” myśli człowieka skupiają [...]