Czy do opieki naprzemiennej wymagana jest zgoda dwójki rodziców?

W ramach praktyki orzeczniczej dot. opieki naprzemiennej pojawia się pytanie, [...]