Nasciturus – omówienie wyroku Sądu Najwyższego

„W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono [...]