Czy Sąd może nie dać mi rozwodu? – przesłanki oddalenia powództwa o rozwód

Co prawda prawo polskie nie przewiduje obligatoryjnej zgody małżonków na [...]