Początek i koniec obowiązywania przepisu

Stosowanie już istniejącego prawa jest czynnością łatwiejszą niż tworzenie nowych [...]