Najem nieruchomości

Najem powstaje w drodze zawarcia umowy między wynajmującym a najemcą [...]