Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest specyficzną instytucją prawną umożliwiającą przeniesienie własnościowego prawa [...]