Zasada demokratycznego państwa prawnego a obywatel

Zasada ustrojowa sformułowana w artykule drugim Konstytucji RP brzmi dla [...]