Rozwód jest okresem w życiu człowieka często łączącym się z poczuciem smutku, zagubienia i niepewności, kiedy potrzebna jest fachowa pomoc. Kompleksowe wsparcie w tym trudnym okresie życia może zaoferować adwokat, szczególnie zaś w przedstawionych poniżej aspektach.

Po pierwsze, pomoc w odnalezieniu się

Nagła, niespodziewana zmiana w życiu nieuchronnie prowadzi do zagubienia. Ważne jest, by mieć w takim momencie osobę, do której można zwrócić się z różnymi pytaniami. Adwokat może pomóc odnaleźć się w nowych realiach życia dzięki wskazaniu jak należy się zachować w takiej sytuacji, na co powinno zwrócić się szczególną uwagę, jakie kroki trzeba podjąć. Może się bowiem okazać, że podawane w Internecie informacje nie są do końca prawdziwe lub tylko częściowo polegają na prawdzie. Prawnik zajmujący się sprawami rodzinnymi może opowiedzieć o tychże sprawach z punktu widzenia praktyka.

Po drugie, pomoc z zawiłymi przepisami

Adwokat jest osobą, która całe swoje życie zawodowe przeznacza na poznawanie i stosowanie rozmaitych przepisów prawa. Zdolności wyniesione ze studiów prawniczych połączone z wieloletnią praktyką pozwalają adwokatowi poruszać się w sferze prawa z niebywałą zręcznością. To szczególnie ważne, gdy rozwód jest wielowątkowy. Zagadnienie to można również odnieść do kwestii przygotowania pism procesowych, które wymagają nieco wprawy. Co prawda w Internecie możemy odnaleźć różne, gotowe wzory pism np. pozwu o rozwód czy alimenty, ale nie zawsze są one poprawne oraz wyczerpujące. Adwokat może pomóc dopasować pismo do naszych potrzeb

Po trzecie, pomoc w prezentacji

Występowanie przed sądem jest najbardziej stresujące dla osób, które nigdy nie miały styku z władzą sądowniczą. Adwokat całe życie zawodowe spędza na kontakcie z sądami, dlatego jego porady w tym zakresie są niezwykle istotne. Równie ważne co same zdolności prezentacji jest merytoryczne przygotowanie. Adwokat zapewnia pomoc w tworzeniu skutecznej argumentacji, dzięki której zwiększają się szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Oprócz bowiem znajomości przepisów, pełnomocnika zna również praktykę orzeczniczą (w tym wynikającą z wcześniej zapadłych orzeczeń) czy umie odpowiednio zachować się przed sądem – a co więcej, przygotować klienta do takiego wystąpienia.

M.Z. / M.S.