W Polsce każda osoba posiadająca wykształcenie prawnicze jest uznawana za prawnika. Jednak nie każdy prawnik będzie mógł nam pomóc w konkretnej sytuacji– tak jak kardiolog nie wyleczy zapalenia płuc, tak notariusz nie zostanie obrońcą w procesie karnym. Z tego powodu dobrze jest znać ogólny zarys charakterystyki zawodów prawniczych.

Sędzia

Sędziowie są niezawisłymi i nieusuwalnymi funkcjonariuszami publicznymi wydającymi wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu sędziowskiego
są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i zaczynają orzekać. Sędziowie mogą pracować w sądach powszechnych, wojskowych, administracyjnych albo w Trybunale Konstytucyjnym. Togi sędziowskie co do zasady odznaczają się fioletowym motywem kolorystycznym, togi sędziów Trybunału Konstytucyjnego są przyozdobione polskimi barwami narodowymi.

Komornik sądowy

Komornik to funkcjonariusz publiczny, którego głównym zadaniem jest wykonywanie rozstrzygnięć sądowych w zakresie roszczeń cywilnych poprzez przymus egzekucyjny.
To właśnie ten prawnik pomoże nam w sytuacji ściągania zaległych alimentów czy innego długu.

Prokurator

Prokurator jest funkcjonariuszem publicznym mającym za zadanie wykrywanie i ściganie przestępstw, wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia. Możemy się do niego zwrócić jeśli padliśmy ofiarą przestępstwa. Musimy się do niego zgłosić jeżeli byliśmy świadkiem przestępstw ściąganych z urzędu lub się o nich, nawet przypadkiem, dowiedzieliśmy. Toga prokuratora cechuje się czerwonym motywem kolorystycznym.

Adwokat i radca prawny

Adwokat jest prawnikiem świadczącym szeroką pomoc prawną obejmującą także pełnomocnictwo w postępowaniach przed organami ścigania. Nasuwa się zatem pytanie czym adwokat różni się od radcy prawnego. Różnice występujące miedzy dwoma zawodami dotyczą m.in. możliwego sposobu zatrudnienia czy motywu kolorystycznego togi. Adwokat może zajmować się sprawami z każdej dziedziny prawa. Radca prawny także ma taką możliwość pod warunkiem, iż nie pozostaje w stosunku pracy, w przeciwnym razie ma on wyłączoną możliwość bycia pełnomocnikiem w sprawach karnych. Toga adwokacka ma zielony motyw kolorystyczny, radcowska zaś granatowy.

Notariusz

Notariusz jest prawnikiem posiadającym upoważnienie do stwierdzania zaistnienia faktów mających znacznie prawne. Ma to miejsce na przykład przy stwierdzaniu własnoręczności podpisów, zgodności odpisów, a także pomocy przy spisywaniu aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzaniu umów dotyczących kupna, sprzedaży i darowizn.

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to prawnik, którego praca polega na opiniowaniu i zatwierdzaniu wniosków patentowych. Zwykły obywatel rzadko kiedy ma styczność z rzecznikiem patentowym, o wiele częściej zdarza się to podmiotom gospodarczym.

Legislator

Legislator jest prawnikiem tworzącym projekty aktów prawnych. To za pomocą jego pracy politycy mogą przekuć swoje pomysły na konkretne ustawy. Dzięki zaangażowaniu legislatorów wiele organizacji pozarządowych korzysta z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Legislatorzy pracują zazwyczaj w parlamencie, poszczególnych ministerstwach i w organach samorządu terytorialnego.

M.Z.