Czy od postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie czy apelacja?

Odpowiedź na pytanie wydaje się banalna, biorąc pod uwagę treść [...]