Czy współwłaściciel może żądać odszkodowania za wyłączne korzystanie z lokalu przez drugiego współwłaściciela?

Odpowiedź na powyższe pytanie dotyczy jednego z powtarzających się zagadnień [...]